هورمزد | مقالات
    RSS2.0
عناوين
اطلاعاتي موجود نيست
دسته‌هاي مقالات
پربازديدترين مقالات
لينك به اين صفحهمقالات
الناس الا دین ملوکهم

 

مطلوبست تعریف و تشریح "دین" در جمله ی بالا ؟
مسلما تشریح دارد ولی نتوان تعریفی "محکم" (که بتوان حکم کرد) قائل شد چرا که که "دین" در ادبیات ما بیشتر با "دانش" همراه بوده(دین و دانش) هم باور بنیادین تلقی شده (تلقی یعنی همگرائی مقلوب قتلی : واگرائی) و هم از آن در مقام حربه برای متهم کردن طرف مقابل ، هر که به بیدینی متهم شده بر چسب کافر" ، "مفسد" ، "ملحد" ، "مرتد" و دیگر بهانه از برای معدوم کردنش .

در جمله بالا مفهوم رفتار و کردار را داراست و می بینیم جامعه ایران از منظر "اخلاق" دچار بیماری تزویر و دروغ و سرکوبگری و چپاول و...شده اند .

"ارتباط با ما " در این نظام یعنی "اقدامی پوچ و بی نتیجه" .
من شخصا خواسته ام با دفتر رهبری،دفتر تخصصی!فرهنگی بسیج ،و استفتائات ارتباط داشته باشم ولی همواره بی پاسخ مانده ام.
ارتباط حکم است که باید دوطرفه باشد ، در غیر این صورت (یکطرفه بودن)، یا معنای التماس و در خواست دارد یا معنای زورگوئی و دیکته کردن و خود بزرگ بینی(استکبار) .
نظامی که مدعی استکبار ستیزی ست خود مستکبر است ، نظامی که مدعی "ولایت" مداری ست به موالی توجهی ندارد ، انگار نه انگار مردمان حقی برای پرسش و یا خهت نمائی دارند.
این نظام آلوده است و متعفن (بیماری زا) و محکوم به نابودی ست ، اصلاح پذیر نیست که نیست ایضا تحول پذیر .
اصل وبنیاد فقاهت نیز زیر سوال است که : مطلوبست تعریف جامع وکامل "فقه" ایضا فقیه .
ولایت هم شامل جوامع کودن و نادان میشود که بعید میدانم جامعه ایرانی چنین ویژه گی ه را دارا باشد .
تزویر وریا و سرکوبگری شاخص ترین ویژه گی نظام "اسلامی" ست .
"قرآنی" شمس منظومه ی نظام های فرهیخته و فرگشته است : جمهوری مشروطه ی قرآنی .
در چنین نظامی اگر اکثریتی ناآگاه باشند، رای مثوب و متصوب ، رای فرهیختگان خواهد بود .
یک دقیقه تفکر برلبر هفتاد سال عبادت(قران)
ز گهواره تا گور دانش بجوئید اگر آن دانش در مکانی بعید باشد(قران)

 

 

 

 


نظرات شما:


هيچ نظري ثبت نشده است

ثبت نظر:
بالا

© Hurmazd.ir

Site by Behsaz