هورمزد | مقالات
    RSS2.0
عناوين
اطلاعاتي موجود نيست
دسته‌هاي مقالات
پربازديدترين مقالات
لينك به اين صفحهمقالات
ماد-شاهی و پاد-شاهی

 

ماد-شاهی و پاد-شاهی

ماد شاهی یا همان مادر- شاهی ،که در اینجا واژه <ماد> به مفهوم نام قوم یا قبیله نیست،بلکه نام <نظام مدیریتی> جامعه یا همان قوم یا اقوام می بوده است،بتدبیر زنان (بنا به حکم شواهد تاریخی) و:

پاد شاهی یا همان پدر-شاهینیز <نحوه مدیریت> جامعه، این بار به دست مردان بوده است. (حکم) تا بخواهی جنگ و خونریزی.

هر خواننده ای که نظر دیگری دارد سپاسش گویم اگر حکم دیگری از شواهد تاریخی معتبر استخراج کند!


نظرات شما:


هيچ نظري ثبت نشده است

ثبت نظر:
بالا

© Hurmazd.ir

Site by Behsaz