هورمزد | مقالات
    RSS2.0
عناوين
اطلاعاتي موجود نيست
دسته‌هاي مقالات
پربازديدترين مقالات
لينك به اين صفحهمقالات

مفهوم دین

ق   ن   ع ---------- ع   ن   ق

نظر خواننده گرامی در مورد این دو واژه ظاهراً ع ر ب ی  چیست؟

اگر یکی از آنها مفهومش کم خواهی است ، دیگری باید زیاده خواهی معنی دهد. آیا این نظر حقیر را می پذیرید؟

در ادبیات معمول و عادی(یعنی  به مفهوم، حال چه درست، چه غلط،،عادت  شده است) و با مفاهیمی عادتی ، این واژه هااعمال می شوند.

می خواهم از موضوع واژه های مقلوب، گریزی به مفهوم یا بهتر بگویم مفاهیمدین بپردازیم.

پیشتر به این واژه پرداخته بودم ، مرتب کردن ، منظم کردن ، ناظم بودن ، و در آخر پذیرفته ایم که مفهومباور را نیز یدک بکشد.

در ادبیت مکتوب ما، با این اصطلاح روبرو هستیم منتهی بگونه: دین و دانش .

من حکم می کنم به دلیل فوق که : دین مقوله ایست جدا ازدانش بدلیل داشتن (واو) یا همان علامت جمع.

دوستی در برابر همین پرسش، چنین پاسخی داد که، دین و دانش لازم و ملزوم یکدگرند. اما گریزان از تعاریف بودند.

از غربی ها هم اگر بپرسید، رلی جی یون چه مفهومی دار د؟ ناگزیر به دائره المعارف رجوع خواهند کرد. دو مفهوم برایری لی گاره و لی گاره دارند پیشتری می شود <احترام گذاشتن> از لاتین و پستری می شود<بهم پیوستن با وسیله ای > با ریسمانی چند چیز را بهم ببندند، از رومی. و رویهم رفته معنی مصطلح آن می شود ، پرستش، باور به نیروئی برتر، و یا نیرو یا نیروهائی که باید پذیرفت و اطاعت کرد.

ما در ادبیات امروزی این اصطلاح را به کررات می شنویم یا می خوانیم<علوم دینی>. پرسش اینجاست که، دین یک علم است یا شامل چندین دانش(علوم)!است؟.آیا ما تعریف درستی از دین داریم که مدعی علوم مربوطه شویم؟؟ آیا حوزه های علمیه یا همان میدانهای دانش ها به همه دانش ها مجهزند؟ پاسخ منفی است چرا که در مقاله <سخنرانی جناب هاشمی رفسنجانی> دیدیم که ایشان معترف به کمبود ها بودند. کمبود هائی از قبیل ، جامعه شناسی، روانشناسی ، وغیره! آنچه که بسیار مهم بود از لفظشان انداختند، ریاضیات و فیزیک نظریواژه شناسی و تاریخ واژه سازی بود. پر واضح است که واژه ها همانند دیگر مسائل دچار رنگ باختگی و یا احیاناٌ دستخوش تغییرات معنی و مفهوم می شوند. در همین دهه ما شاهد واژه سازی شدیم ، دو دهه پیش نیز همین گونه بود ، سه دهه پیش نیز هم. خودتان قضاوت کنید، داوری با شما.

من مدعی واژه شناسی نیستم ، ولی آنچه که شخص پیش رو می گذارد و بررسی را آغاز می کند آیا به هوده های دیگر از آنچه حقیر مطرح می کند ، میرسد؟؟

اگر دین تنها یک و فقط یک دانش است(کیهان شناسی و پی بردن به آنچه که ما نامش را حقیقت گذاشته ایم)، پس علوم دینیچه معنی و مفهومی دارد؟؟؟؟ مگر اینکه ما آدمیان برداشت های کاملاٌ متفاوتی از دین داشته باشیم که خود تفرقه بر انگیز است. دشمن طلب است. ما می خواهیم گیتی را به یکسوی فرا خوانیم، سوی معرفت ، همانی را که بگونه متداولش می گوئیم عرفان، آنهم عرفان عشق، مهرورزی،از آدم نمائی به آدمییت رسیدن. دکان حلال و حرام به مفهوم عامیانه و نا مفهومش بایستی که تعطیل شود.

اگر قرار بود آفریدگار مخلوقش را از فعلیتی منع کند که دیگر اختیار و جبری وجود نداشت. ما نیک می دانیم که چند بار واژه م ن ع در کتاب ورجاوند ما آمده است و در چه مواردی. استدعای حقیر این است که این کتاب مقدس به درستی و دقت مطالعه شود.


نظرات شما:


هيچ نظري ثبت نشده است

ثبت نظر:
بالا

© Hurmazd.ir

Site by Behsaz