هورمزد | مقالات
    RSS2.0
عناوين
اطلاعاتي موجود نيست
دسته‌هاي مقالات
پربازديدترين مقالات
لينك به اين صفحهمقالات
عالم و تعاریفی که در ریاضیات و فیزیک نظری با آن روبرو هستیم

عالم و تعاریفی که در ریاضیات و فیزیک نظری با آن روبرو هستیم:

در کیهان اوستا یا همان استاتیک  موجودات(ناس) نسبت هایشان به اندازه ها و مکان استقرار آنهاست همانند ستارگان ثابتی که ما بنظرمان میرسد.سنگهای روی زمین و هر چه بنظر ثابت میرسد.

در کیهان فعال یازند(دینامیک)نسبت ها در شتاب پیمایشی آنهاست از شتاب آونگین تا شتابهای خطی و بعدی.

پرسش اساسی اینجاست آیا جان و روان (من تفاوت این دو را نمیدانم)هم در دو کیهان یا دو عالم جاریست یا نه؟؟؟

ما میدانیم ماده یا همان انس یا همان پیکر در هر دو کیهان جاریند و از آنجائی که در کتاب باور ما که به آن سوگند میخوریم یا یاد میکنیم میفرماید :

هوالحیٍ و در عین حال هو رب العالمیَن (او زند است و افشره دو کیهان) پس ما (آدمیان کره زمین) باید بر این باور نیز باشیم که حیات در کل کائنات جاریست تا اینکه شرایط ابراز وجود زنده بودن فراهم شود.

ما در حال حاضر منتظریم به قول خودمان موجود هوشمندی! شاید با ما ارتباط برقرار کند.غافل از اینکه همان کتاب باورهایمان خیلی روشن می فرماید:

او خرد ناب است. پس می توان حکم کرد که خرد ناب در هر دو عالم جاریست. دنبال چه میگردیم؟ هر چه در دسترس قوای حسی ما است خرد ناب است. حال ما در مقام مقایسه به یکی می گوئیم باهوش به دیگری کم هوش این تنها و فقط داوری شخصی است. متاسفانه اندازه گیری هم می کنیم؟!

در ریاضیات ناب مربع کامل نماد ایستائی و دایره نماد پویائی است و این دسته بندی را نیز نیاکان ما کرده بودند دقت کنید بناهای زمان هخامنش و ساسانی پرسپکتیو بالائیشان دایره ایست که در مربع کامل محاط شده لست. فرض هم درست است چرا که نیروئی می باید پرگار چرخشی را به چرخاند ریاضیدانان به خدا می گویند معمار بزرگ. استاد گوت فرید ویلهلم فون لایب نیتز(همدوره آقای حکم فرما، نیوتن)  که در تشییع جنازه اش فقط و تنها یک نفر شرکت داشت در حالی که برای جناب عقل کل نیوتن مقبره سلطنتی در نظر گرفته شد، چنین نظر داشت که:

 مقادیر صفربرپا می شوند و به مقادیر قابل اندازه گیری تبدیل می شوند و در غایت نتیجه گرفته بود که کائنات از صفر و یک بر پا شده است.

من نمیدانم آیا مدل ریاضی برای این نظریه داشتند؟ یا صرفاٌ یک نظریه است ولی جالب است بدانید اینجانب در بررسی های عددی و هندسی به مدل ریاضی این نظریه آقای گوت فرید رسیدم بله صفر مقدار پذیر است. این بدین معنی است که فضا ماده ساز است. در بخش ریاضیات به این مهم خواهم پرداخت. ما ساختار سپهر یا همان فضا را نمی شناسیم و هر کسی با خود فسانه ای دارد.

در ضمن باید عرض کنم ،در یک بررسی دیگری که ورود به آن، دو جمله ای های به توان (n)، به مقادیر اضلاع مستطیل سیمین یا همان مستطیل مادر باشد، حکم میشود که:

حاصلضرب مقدار بسیار بزرگ و مقدار بسیار کوچک، همواره برابر است با یک.


نظرات شما:


هيچ نظري ثبت نشده است

ثبت نظر:
بالا

© Hurmazd.ir

Site by Behsaz