هورمزد | مقالات
    RSS2.0
عناوين
اطلاعاتي موجود نيست
دسته‌هاي مقالات
پربازديدترين مقالات
لينك به اين صفحهمقالات
جنگ های دینی بیشتر بوده است یا جنگ های مذهبی؟

درازای سپری شدن نگاشته شده، (تاریخ مکتوب) جنگ های دینی بیشتر بوده است یا جنگ های مذهبی؟

بنا بر شواهد تاریخی، چنین بنظر میرسد که جنگهای مذهبی، بر عکس جنگهای دینی، پایانی ندارند.

هنوز تعریف درستی ما از مذهب نداریم، مسائل سنتی، قومی، عادات جمعی و حتی فردی، دخالت دادن ایدیولوژی و حتی وقایع تاریخی، چه درست چه نا درست، همگی در درون پرسشی  بنام مذهب  قرار دارند.

 جهت تمدید گذر نامه، در پرسشنامه مربوطه در مقابل پرسش (دین) نوشته بودم، توحید و در مقابل پرسش مذهب جمله ای را که در نماز همه روزه از آفریدگار در خواست میکنیم را،نوشته بودم، صراط المستقیم.

مسئول مربوطه پس از ساعتی غیبت، به من ایراد گرفت دلایلم را توضیح دادم  گفت باید دوباره از رئیس بپرسم ، در بر گشت گفت :

به این گونه اصطلاحات  مجوز نمی دهند . من پرسیدم پس جهت اخذ دستور مجوز چه باید بنویسم؟ پاسخ داد همانی که همه ما عادت به آن داریم، پرسیدم  دین و مذهب از عادت ها است یا  باور ها؟ پس از پرس و جو با مقام بالا گفت:

دستور چنین است، آنچه چزو لیست به آن تاکید شده است را باید نوشت و  با توضیحاتی  که قبلا دادید می باید شما مسلمان شیعه باشید ، آنهم اثنی عشری . به ایشان گفتم خودتان پاسخ های مرا حذف کنید و آنچه صلاح است را بگنجانید.

با خود اندیشیدم  مصلحت ما آدمیان بر چه مبنائی است؟  بنا بر باورها ، بنا بر عادت ها ، بنا بر آموزه ها و یا شاید بنا بر ذات؟ ،

ما در ایران و دیگر کشور های مدعی مسلم بودن، در مناجات مان (اذان) به زبان عربی صدای تقویت شده الکتریکی  موذن را می شنویم که میخواند:

حی الا خیرالعمل.

این خیر و شر را چه گونه تشخیص میدهیم؟ ذاتی ؟ آموزه ای؟ و یا گاهی خیر به شر تبدیل می شود که می باید بر سر دو راهی، تصمیمی گرفت؟

در دعای سال نو خواستار تحول هستیم آنهم از  نوع احسن ولی تحولات ، در راستای  اشرر عملا اتفاق می افتد.

شهر ها در راستای تابودی ساکنین در تحول  به شر می باشند. آدمیان دم از آدمیت می زنند و عملا ساکنین زمین به دو طبقه فقیر  و غنی آنهم به نسبت های ده به نود تقسیم شده اند.

ما آدمیان مدعیانی بیش نیستیم به کتاب الهی مان قسم می خوریم ولی مطمئنا آن را یک بار هم نخوانده ایم و شاید هم سواد خواندن نداریم.

 یکی از دلایل تعدد مذاهب در هر دینی، بی سوادی مردمانش بوده است که صرفا از کسی پیروی می کردند که سواد خواندن داشت و مدعی آگاهی از  متن کتاب مقدس.

آیا کتب دینی  برمبنای باور و رفتار مکتوب شده اند یا  وابستگی به آن ؟

پیش آمد ها و یا پی آمدها بر مبنای بر داشت های شخصی یا گروهی بوجود می آ یند و هر کسی از ظن خود از کتاب مقدسش برداشتی دارد که کاملا طبیعی است . برای ما آدمیان اساس فرهنگ اقتصادی  به مرور تبد یل به هویت شده که براساس نفس برتری طلبی(احسن)  و نه  حُسن تنها، هنوز در  حال  به روی هم  شمشیر کشیدنیم

ای کاش موذنی میخواند :

حی الا نفس العمل.


نظرات شما:


هيچ نظري ثبت نشده است

ثبت نظر:
بالا

© Hurmazd.ir

Site by Behsaz