هورمزد | مقالات
    RSS2.0
عناوين
اطلاعاتي موجود نيست
دسته‌هاي مقالات
پربازديدترين مقالات
لينك به اين صفحهمقالات
معنی و مفهوم دقیقه

معنی و مفهوم  دقیقه:

همگی با هصطلاحات موسیقی ایرانی آشنائی داریم،همچون سه گاه،چهار گاه، راست پنجگاه،به اعداد سه و چهار و راست پنج توجه  کنیم همان مثلث 345 را یاد آوری میکند، بویژه واژه راست، که معنایعمود را میدهد. حال اگر این اصطلاحات را عامیانه کنیم(زبان مردمی) میشود فرض کرد که اصطلاحی مانند یک گاه هم وجود داشته گه معنی زمان کوتاهی را میدهد. میتوان پنداشت که این واژه به مرور و به لهجه های گونه گون تبدیل به یکگه ویقه شده باشد.

یقه امروزه معنی باریکترین عضو بالا تنه را میدهد به باریکی یک .

اگر با کوبه ای به چوب،سنگ،فلز و یا هر عنصری که بر اثر همان کوبه  در آن گودی پدیدار شود همان اثر بصری نیز واژه خواهد شد، دگ یا دق هم آوا را تداعی میکند هم اثر کوبه یا همان گودی که هم کوچک به نسبت دگ دق های متوالی بر همان مکان ، خواهد بود.

دقت یعنی ریز بینی دقیق بودن یعنی کوچکترین ها را مد نظر داشتن،در فرهنگ زبان فعلی ما. دقیقه هم اجزائ زمان بندی فعلی ماست.

در دورانی که ساعت مکانیکی نبود،دقیقه یا همان دگیگه (دگ-یک-گه) معنای پیمانه های کوچک را میداد.

پیاله ببوس و وانگهش به مستا ن ده     بدین دقیقه دماغ معاشران تر کن .

حال خود دانید که در بیت های:

میان او که خدا آفریده است از هیچ      دقیقه ایست که هیچ آفریده نگشادست

امید در کمر زرکشت چگونه ببندم       دقیقه ایست نگارا در آن میان که تو دانی 

مفهومچه خواهد بود.

پیاله و یا همان دقیقه در زمان های دور واحد اندازه گیری مقادیر کم و یا کوچک بوده است (حکم).

شاید عطاران و یا دارو سازان همان زمان ضرفی به اندازه انگشتانه امروزی داشته بودند که پیاله و یا دقیقه نامیده میشد.

شاید خواجه خواسته به ضرافت اشاره به ناف داشته باشد.نظرات شما:


هيچ نظري ثبت نشده است

ثبت نظر:
بالا

© Hurmazd.ir

Site by Behsaz