هورمزد | مقالات
    RSS2.0
عناوين
اطلاعاتي موجود نيست
دسته‌هاي مقالات
پربازديدترين مقالات
لينك به اين صفحهمقالات
اثبات; مستطیل سیمین حامل یا مادر مستطیل زرین است.

 

 

با پی بردن به ضریب (فاکتور) هرم زرین حکم است که:

هر مربعی دارای ضریب(فاکتور) زرین است و بنا بر این حکم :

مربع کاملدارای زیبا ترین تناسب و حکم است که مستطیل سیمین دارای ،یا بهتر سخن ،حامل مربع کامل است.

چرا که تفاضل اظلاع مستطیل سیمین، ظلع مربع کامل است. با ارز یا مساحت 1. ضریب زرین آن برابر است با 0.

ایضاُ، با کم کردن(بریدن) یک مربع کامل از مستطیل سیمین، مستطیل زرین حاصل میشود، پس حکم است که،سیمین ،حاملزرین است.

 

 

سطر و ستون های (m,n)

 

 


نظرات شما:


هيچ نظري ثبت نشده است

ثبت نظر:
بالا

© Hurmazd.ir

Site by Behsaz