هورمزد | مقالات
    RSS2.0
عناوين
اطلاعاتي موجود نيست
دسته‌هاي مقالات
پربازديدترين مقالات
لينك به اين صفحهمقالات
آیا هرم بزرگ گیزا بر مبنای ضریب نسبت زرین بنا شده است؟


آیا هرم بزرگ گیزا بر مبنای ضریب نسبت زرین بنا شده است؟

پاسخ مثبت است 

اگر فرض بر این باشد که ضریب نسبیت در مساحت مربع حضور دارد ضلع مربع پایه، دارای ریشه دوم ضریب خواهد بود.

برای امتحان کافیست ارتفاع هرم را بر نیم ضلع مقدار پایه بخش کنیم.

ارتفاع اصلی هرم کوفو 146.59 و ضلع مربع پایه 230.40 می باشد (البته مقادیر داده شده امکان تقریب دارد) با بخش کردن ارتفاع به 115.20 مقدار 1.2724826 حاصل خواهد شد. مربع این  مقدار برابر است با 1.6192119

با ضرب کردن مقدار اصلی ریشه دوم ضریب زرین: 1.2720196 در نیم مقدار پایه 115.2 خواهیم داشت 146.53665

هر معمار بزرگی ابتدا به ساکن نسبت های طول و عرض و یا پایه و بلندا را مد نظر خواهد داشت و اگر ضریب خاصی را مد نظر داشته باشد آن را در یکی از ابعاد اعمال خواهد کرد و اگر مهندس و محاسب زبر دستی باشد از فاکتور های طبیعی سود خواهد جست که عمده ترین ها و مبنا ها   نسبت های سیمین و زرین می باشند.

برای حصول اندازه های هندسی هرم کافیست مستطیل زرین تربیع شود. ضلع مربع حاصل از تربیع  ریشه دوم ضریب زرین است.

با تشکیل مثلث قائم به اضلاع  نیم و ریشه  دوم ضریب زرین (ضلع مربع حاصل از تربیع) وتر مثلث قائم و یا همان ارتفاع مثلث های چهار گانه وجوح حاصلند.

حرف و حدیث ها ی بسیاری در باره عجایب اندازه ها و نسبت های حاصل  مکتوب شده است که یا بایستی همگی را محتمل دانست و یا اگر درستی آ نها به اثبات رسید است، باستی از تبعات نسبت های سیمین و زرین دانست.

منظور از نوشتن این مطلب خاطر نشان کردن این حقیقت است که:

 نه هر چه دیگری گفت  پذیرفتنی است!!

جهت اطلاع پیش از بررسی،  موضوع  را از یک سایت بسیار معتبر پرسیدم پاسخ شان  با یک فونت بسیار درشت وسرخ رنگ! منفی بود.


نظرات شما:


هيچ نظري ثبت نشده است

ثبت نظر:
بالا

© Hurmazd.ir

Site by Behsaz