هورمزد | درباره ما
    RSS2.0
عناوين
اطلاعاتي موجود نيست
پيوندها
درباره ما

 

هورمزد یک سازمان کوچک پژوهشی است که انتظار دارد با کمک شما بازدید کننده محترم تبدیل به یک گروه بزرگ پژوهشی گردد. کار ما پژوهش در تاریخ، بازسازی محیط های تاریخی از نظر زمانی و امکانات تاریخی و پی بردن به مفاهیم واقعی آنچه که اکنون بعنوان میراث فرهنگی به ما رسیده، است. ما در این سامانه به بررسی اعداد اسطوره ای، نمادهای معماری و ریشه یابی مفاهیم و معانی واژه ها خواهیم پرداخت .آنچه که شما در  صفحات اصلی این سامانه می خوانید فقط نظرات شخصی نویسنده گان است و حکم نیست.و صد البته ابزار کمکی ما، ریاضیات محض خواهد بود.

© Hurmazd.ir

Site by Behsaz